Select your language
 • Deutsch

  Sämtliche Inhalte auf der CPN-Website sind auf Englisch verfügbar. Einige Inhalte, wie z. B. Produktbeschreibungen, aktuelle Produkteinführungen und einige technische Artikel, sind ebenfalls auf Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch erhältlich. Wählen Sie in der Liste oben Ihre Sprache aus, damit sämtliche darin verfügbaren Inhalte automatisch entsprechend Ihrer Wahl dargestellt werden. Ansonsten wird als Standardsprache Englisch verwendet.

 • English

  All content published on the CPN website is available in English. Some content – such as product descriptions, recent product launches and some technical articles – is also available in German, Spanish, French, Italian and Dutch. Choose your language from the list above and all content that is available in your language will automatically be displayed in your language, otherwise the default language will be English.

 • Español

  Todo el contenido publicado en la página web de CPN está disponible en inglés. Parte del contenido –como descripciones de producto, lanzamientos recientes de productos y algunos artículos técnicos– también están disponibles en alemán, español, francés, italiano e holandés. Elija su idioma en la lista anterior y todo el contenido que esté disponible en su idioma aparecerá automáticamente en ese idioma, o , si no, en el idioma predeterminado que es el inglés.

 • Français

  Tout le contenu publié sur le site Web de CPN existe en anglais. Une partie du contenu (comme les descriptions de produit, les lancements récents de produit et certains articles techniques) est également publié en allemand, en espagnol, en français, en italien et en néerlandais. Choisissez la langue dans la liste ci-dessus, et tout le contenu offert dans votre langue s’affiche automatiquement ; par défaut, le reste s’affiche en anglais.

 • Italiano

  Tutti i contenuti pubblicati sul sito CPN sono disponibili in inglese. Alcuni contenuti come descrizioni di prodotto, lanci di prodotti recenti e alcuni articoli tecnici sono disponibili anche in tedesco, spagnolo, francese, italiano e olandese. Seleziona la lingua dall'elenco in alto e automaticamente si visualizzeranno tutti i contenuti disponibili in quella lingua; diversamente la lingua di default sarà l’inglese.

 • Nederlands

  Alle inhoud die op de CPN-website wordt gepubliceerd, is beschikbaar in het Engels. Bepaalde inhoud, zoals productbeschrijvingen, onlangs gelanceerde producten en sommige technische artikelen, zijn ook beschikbaar in het Duits, Spaans, Frans, Italiaans en Nederlands. Kies de taal uit bovenstaande lijst, waarna alle inhoud die beschikbaar is in de gewenste taal, automatisch in die taal wordt weergegeven. Anders is Engels de standaardtaal.

CPS

Not available in
Canon Professional Services – FAQs

Canon Professional Services – FAQs

Canon Professional Services (CPS) er en per i dag gratis tjeneste som gir informasjon og støtte til profesjonelle brukere av foto- og videoutstyr fra Canon. For å få vite mer om hvordan du kan bli medlem, og nøyaktig hva det nylig forbedrede CPS-programmet tilbyr, klikk ganske enkelt på et hvilket som helst av de ofte stilte spørsmålene (OSS) nedenfor. Hvis du har andre spørsmål om CPS, kan du kontakte det lokale CPS-teamet her.

 • Hvem er CPS-programmet for?

  Det europeiske CPS-programmet er utformet for profesjonelle europeiske bildebehandlere som arbeider med profesjonelle foto- og videoprodukter fra Canon på regelmessig basis. CPS ble opprinnelig utformet for over 15 år siden, men ble lansert på nytt i april 2010.

 • Hva tilbyr CPS-programmet?

  CPS-programmet gir profesjonelle brukere av fotografiske produkter og videoprodukter fra Canon eksklusiv, fri tilgang til en rekke fordeler. Dette inkluderer tilgang til CPS-støtteteam i forbindelse med viktige internasjonale samt lokale begivenheter, prioritert reparasjonsservice og lokal CPS-støtte i utvalgte europeiske land. Avhengig av CPS-medlemskapsnivå kan utlån av gratis reserveutstyr ved reparasjon være tilgjengelig. 

 • I hvilke land er CPS-programmet tilgjengelig?

  Det europeiske CPS-programmet er for øyeblikket tilgjengelig i følgende land: Belgia, Danmark, De forente arabiske emirater (kun Sølv-medlemskap), Den tsjekkiske republikk, Estland (kun Sølv-medlemskap), Finland, Frankrike, Irland, Italia, Latvia (kun Sølv-medlemskap), Litauen (kun Sølv-medlemskap), Luxembourg, Kasakhstan (kun Sølv-medlemskap), Kroatia (kun Sølv-medlemskap), Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania (kun Sølv-medlemskap), Russland, Slovenia (kun Sølv-medlemskap), Spania, Storbritannia, Sverige, Sveits, Sør-Afrika, Tyrkia (kun Sølv-medlemskap), Tyskland, Ungarn, Ukraina (kun Sølv-medlemskap) og Østerrike.

 • Hva koster det å bli medlem i CPS?

  Ingenting – det er gratis. Canon Professional Services vil fortsatt være en gratis tjeneste for europeiske kunder. 

 • Hvordan kan jeg kvalifisere meg for CPS, og hvilke fordeler er det på de ulike nivåene?

  CPS tilbyr tre nivåer fotomedlemskap: Sølv, Gull og Platinum, pluss et videomedlemskap. Kvalifikasjon avhenger av hvilket utstyr som er registrert, og for hvert nivå er det kortere behandlingstid for reparasjoner ved registrerte CPS-servicesentre, samt utlånsservice.

  • Sølvmedlemskap – utstyret som må registreres, er to kvalifiserende kamerahus og tre kvalifiserende objektiver. Behandlingstiden for reparasjoner av registrert CPS-utstyr er fem arbeidsdager.
  • Gullmedlemskap – utstyret som må registreres, er to kvalifiserende kamerahus og tre kvalifiserende objektiver. Behandlingstiden for reparasjoner av registrert CPS-utstyr er tre arbeidsdager. Gratis utlån av reserveutstyr når behandlingstiden på tre dager er utløpt.
  • Platinum-medlemskap – utstyret som må registreres, er tre kvalifiserende kamerahus og fire kvalifiserende objektiver. Behandlingstiden for reparasjoner av registrert CPS-utstyr er to arbeidsdager. Gratis utlån av reserveutstyr når behandlingstiden på to dager er utløpt.
  • Videomedlemskap – utstyret som må registreres, er ett kvalifiserende profesjonelt bærbart videokamera fra Canon. Behandlingstiden for reparasjoner av registrert CPS-utstyr er fem dager.
 • Jeg har et CPS-medlemskapsnummer som er en blanding av bokstaver og tall, f.eks. UK013795RS, men jeg kan ikke logge inn.

  Din konto har dessverre vært utdatert og ugyldig siden april 2010. Du må søke om nytt CPS-medlemskap og registrere utstyret på nytt her. Når du har gjort dette, vil du få tilsendt et nytt CPS-nummer og et gyldig CPS-medlemskap.

 • Hva slags informasjon trenger jeg for å registrere meg for CPS?

  CPS-registrering er svært enkelt; i tillegg til en gyldig europeisk hjemmeadresse og e-postkonto vil du bli spurt om utstyrsmodell (vær nøye når du oppgir modellnavn, f.eks. er EF100mm f/2.8 Macro-linsen forskjellig fra EF100mm f/2.8 Macro USM-linsen) og serienummer for det enkelte objekt (se artikkelen Hvordan finner jeg serienumrene?). Du vil også blir spurt om kjøpsdato, kjøpsland og navn på forhandler. Hvis du ikke har detaljene for disse tre feltene, skriv inn omtrentlige opplysninger eller la feltene stå tomme.

 • Hvordan finner jeg serienumrene på mitt Canon-utstyr?

  På DSLR-kameraer er serienummeret typisk plassert på baseplaten under kameraet. Serienr på objektivene kan være plassert flere steder avhengig av hvilken modell det dreier seg om. For ytterligere hjelp med å finne serienumre på Canon-produkter, les denne CPN-artikkelen eller last ned pdf-filenEn guide til å finne serienumre for Canon-utstyr.

 • Når mottar jeg CPS-medlemskapskortet?

  Du vil få tilsendt ditt nye CPS-medlemskapskort i løpet av noen uker etter at du har registrert eller fornyet CPS-kontoen din. Hvis du ikke har mottat’t ditt nye kort innen fire uker, send en e-post til CPS på cps@canon-europe.com, slik at Canon kan sende ut et nytt kort til deg.

 • Jeg prøver å registrere nytt utstyr, men får stadig feilmelding.

  Det første du skal kontrollere, er at du har valgt modellen fra hurtigmenyen FØR du angir serienummeret. Deretter skal du forsikre deg om at du har angitt serienummeret korrekt; ingen mellomrom eller ekstra tegn i feltet for serienummer.

 • Kan jeg registrere brukt utstyr, og hva skjer hvis den forrige eieren fortsatt har utstyret registrert på sin konto?

  Ja, du kan registrere brukt utstyr. I systemet kan du registrere utstyr som tidligere har vært registrert på en annen bruker. Du vil bli varslet når dette skjer, og du kan motta en e-post fra din Pro-Rep der du blir bedt om å bekrefte kjøpet.

  Hvis du har problemer med å registrere utstyr, send en e-post med ditt CPS-kontonummer og oppgi modell- og serienummeret du har problemer med. CPS vil forsøke å gjøre sitt beste for å hjelpe deg. Send e-posten til: cps@canon-europe.com.

 • Hva er CPS-fornyelser, og hvorfor må jeg fornye hvert år?

  For at Canon skal kunne gi deg raskere og enklere tilgang til fordelene med CPS, bes alle medlemmene bekrefte utstyret sitt under CPS-fornyelser. Når du mot slutten av året logger inn på kontoen, vil du se et skjermbilde der du blir bedt om å bekrefte utstyret og kontrollere dine personlige detaljer. Fornyelsenprosessen er enkel å følge og går raskt å fullføre. Med bare noen få minutters arbeid hver januar vil du kunne inneha uavbrutt CPS-medlemskap.

 • Hvordan fungerer det kvalifiserende produktet for CPS-medlemskap?

  For å kunne kvalifisere for de ulike nivåene CPS-fotomedlemskap må du ha bestemte Canon-produkter i ditt eie. I tillegg har hvert enkelt produkt en kvalifiseringsgrense, f.eks. trenger du to kamerahus og tre objektiver for å kvalifisere for både sølv- og gullmedlemskap. Hvis du imidlertid eier en EOS 5D Mark II og en EOS 60D, samt tre pro-objektiver, vil du bare være kvalifisert for sølvmedlemskap, da EOS 60D har sølvkvalifisering som øvre grense. EOS 5D Mark II kvalifiserer for platinum-medlemskap, og kan således brukes i kombinasjon med tre kamerahus og fire objektiver for å oppnå den høyeste tilgjengelige graden medlemskap. For en komplett liste med kvalifiserende utstyr, gå inn på koblingen ‘Vis kvalifiserende produkter’ her.

  CPS-videomedlemskap forutsetter eierskap av bare ett Pro Video-produkt. Merk at bare videprodukter kjøpt i Europa kan registreres for CPS.

 • Hvorfor vises noen av produktene som ikke 'CPS-støttet' i kontoen?

  Dessverre kan ikke Canon utføre reparasjon innenfor den oppgitte CPS-behandlingstiden når det gjelder enkelte eldre og utgåtte modeller – dette grunnet vanskeligheten med å angi deler som kilde. Vær oppmerksom på at fra-tid-til-tid-objekter vil bli fjernet fra listen med CPS-støttede produkter; dette kan berøre ditt CPS-medlemskap. Imidlertid kan du fortsatt knytte disse produktene til kontoene, og de fleste produktene kan repareres utenfor CPS. Kontakt ditt lokale reparasjonssted for ytterligere detaljer.

 • Når vil CPS bli tilgjengelig i andre land?

  Canon har per i dag ingen planer om å utvide CPS til andre europeiske territorier, men Canon søker alltid etter nye måter å forbedre og utvide tjenesten på. Hvis du har forslag til hvordan Canon kan forbedre sin CPS-tjeneste, send en e-post til: cps@canon-europe.com.

 • Jeg er en profesjonell fotograf, men jeg har ikke nok kvalifiserende utstyr for CPS. Kan jeg likevel bli medlem?

  Per i dag er ikke CPS-medlemskap tilgjengelig for kunder som ikke har de nødvendige Canon-produktene i sitt eie. Hvis du er en profesjonell fotograf som får det meste av inntekten din fra fotografering og ønsker å diskutere dette nærmere, kontakt din lokale Pro-Rep.