Select your language
 • Deutsch

  Sämtliche Inhalte auf der CPN-Website sind auf Englisch verfügbar. Einige Inhalte, wie z. B. Produktbeschreibungen, aktuelle Produkteinführungen und einige technische Artikel, sind ebenfalls auf Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch erhältlich. Wählen Sie in der Liste oben Ihre Sprache aus, damit sämtliche darin verfügbaren Inhalte automatisch entsprechend Ihrer Wahl dargestellt werden. Ansonsten wird als Standardsprache Englisch verwendet.

 • English

  All content published on the CPN website is available in English. Some content – such as product descriptions, recent product launches and some technical articles – is also available in German, Spanish, French, Italian and Dutch. Choose your language from the list above and all content that is available in your language will automatically be displayed in your language, otherwise the default language will be English.

 • Español

  Todo el contenido publicado en la página web de CPN está disponible en inglés. Parte del contenido –como descripciones de producto, lanzamientos recientes de productos y algunos artículos técnicos– también están disponibles en alemán, español, francés, italiano e holandés. Elija su idioma en la lista anterior y todo el contenido que esté disponible en su idioma aparecerá automáticamente en ese idioma, o , si no, en el idioma predeterminado que es el inglés.

 • Français

  Tout le contenu publié sur le site Web de CPN existe en anglais. Une partie du contenu (comme les descriptions de produit, les lancements récents de produit et certains articles techniques) est également publié en allemand, en espagnol, en français, en italien et en néerlandais. Choisissez la langue dans la liste ci-dessus, et tout le contenu offert dans votre langue s’affiche automatiquement ; par défaut, le reste s’affiche en anglais.

 • Italiano

  Tutti i contenuti pubblicati sul sito CPN sono disponibili in inglese. Alcuni contenuti come descrizioni di prodotto, lanci di prodotti recenti e alcuni articoli tecnici sono disponibili anche in tedesco, spagnolo, francese, italiano e olandese. Seleziona la lingua dall'elenco in alto e automaticamente si visualizzeranno tutti i contenuti disponibili in quella lingua; diversamente la lingua di default sarà l’inglese.

 • Nederlands

  Alle inhoud die op de CPN-website wordt gepubliceerd, is beschikbaar in het Engels. Bepaalde inhoud, zoals productbeschrijvingen, onlangs gelanceerde producten en sommige technische artikelen, zijn ook beschikbaar in het Duits, Spaans, Frans, Italiaans en Nederlands. Kies de taal uit bovenstaande lijst, waarna alle inhoud die beschikbaar is in de gewenste taal, automatisch in die taal wordt weergegeven. Anders is Engels de standaardtaal.

CPS

Not available in
Canon Professional Services – Vanliga frågor och svar

Canon Professional Services – Vanliga frågor och svar

Canon Professional Services (CPS) är i dagsläget en kostnadsfri tjänst som ger professionella Canon-användare inom fotografi och video information och supporttjänster. Om du vill veta mer om hur du går med och om vad det nya förbättrade CPS-programmet erbjuder, klickar du bara på någon av de vanliga frågor (FAQs) som vi har samlat nedan. Om du har några andra frågor om CPS kan du kontakta ditt lokala CPS-team här.

 • Vem är CPS-programmet till för?

  Det europeiska CPS-programmet är utformat för europeiska yrkesmänniskor i bildbranschen som regelbundet arbetar med Canons professionella foto- och videoprodukter. Det ursprungliga CPS skapades för över 15 år sedan och återlanserades i april 2010.

 • Vad erbjuder CPS-programmet?

  CPS-programmet erbjuder professionella användare av Canons foto- och videoprodukter exklusiv, kostnadsfri tillgång till en rad förmåner. Bland dessa ingår tillgång till CPS-supportteam vid större internationella och lokala evenemang, prioritetsservice vid reparationer och lokal CPS-support i utvalda europeiska länder. Beroende på nivån på CPS-medlemskapet erbjuds också kostnadsfritt lån av utrustning medan den egna utrustningen repareras. 

 • I vilka länder är CPS-programmet tillgängligt?

  Följande länder erbjuder för närvarande det europeiska CPS-programmet: Belgien, Danmark, Estland (endast Silver-medlemmar), Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten (endast Silver-medlemmar), Irland, Italien, Kazakstan (endast Silver-medlemmar), Kroatien (endast Silver-medlemmar), Lettland (endast Silver-medlemmar), Litauen (endast Silver-medlemmar), Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien (endast Silver-medlemmar), Ryssland, Schweiz, Slovenien (endast Silver-medlemmar), Spanien, Storbritannien, Sverige, Sydafrika, Tjeckien, Turkiet (endast Silver-medlemmar), Tyskland, Ungern, Ukraina (endast Silver-medlemmar) och Österrike.

 • Vad kostar det att gå med i CPS?

  Ingenting, det är kostnadsfritt. Canon Professional Services kommer även i fortsättningen att vara en kostnadsfri tjänst för kunder i Europa. 

 • Hur kvalificerar jag mig för CPS och vilka är förmånerna för de olika nivåerna av medlemskap?

  Det finns tre nivåer av fotomedlemskap i CPS, silver, guld och platina, samt ett videomedlemskap. Vad du är kvalificerad för beror på vilken utrustning du registrerar. För varje steg uppåt i nivå erbjuds bättre bearbetningstider för reparationer vid registrerade CPS-servicecenter samt lånetjänster.

  • Silvermedlemskap: registreringskravet är två kvalificerande kamerahus och tre kvalificerande objektiv. Bearbetningstiden för reparationer inom CPS-programmet av registrerad utrustning är fem arbetsdagar.
  • Guldmedlemskap: registreringskravet är två kvalificerande kamerahus och tre kvalificerande objektiv. Bearbetningstiden för reparationer inom CPS-programmet av registrerad utrustning är tre arbetsdagar. Kostnadsfri tjänst för ersättningslån om bearbetningstiden på tre dagar inte kan hållas.
  • Platinamedlemskap: registreringskravet är tre kvalificerande kamerahus och fyra kvalificerande objektiv. Bearbetningstiden för reparationer inom CPS-programmet av registrerad utrustning är två arbetsdagar. Kostnadsfri tjänst för ersättningslån om bearbetningstiden på två dagar inte kan hållas.
  • Videomedlemskap: registreringskravet är en kvalificerande professionell videkamera från Canon. Bearbetningstiden för reparationer inom CPS-programmet av registrerad utrustning är fem dagar.
 • Jag har redan ett CPS-medlemskapsnummer med både bokstäver och siffror (t.ex. UK013795RS), men det verkar inte gå att logga in med det...?

  Tyvärr är ditt konto sedan april 2010 utgånget och ogiltigt. Du behöver ansöka om ett nytt CPS-medlemskap och registrera din utrusning på nytt här. När du har gjort det får du ett nytt numeriskt CPS-nummer och ett giltigt CPS-medlemskap.

 • Vilken information behöver jag för att registrera mig för CPS?

  Det är mycket enkelt att registrera sig för CPS. Utöver en giltig hemadress i Europa och ett e-postkonto kommer du att behöva ange modell på din utrustning (var noggrann med att ange det exakta modellnamnet; det är t.ex. skillnad på objektivet EF100mm f/2.8 Macro och objektivet EF100mm f/2.8 Macro USM) och serienumret för varje produkt (se frågan Hur hittar jag serienumren?). Du ombeds också ange inköpsdatum, inköpsland och handlare. Om du inte har exakta uppgifter gällande detta, kan du lämna motsvarande fält tomma eller ge ett ungefärligt svar.

 • Hur hittar jag serienumren på min Canon-utrustning?

  På DSLR-kameror står serienumret oftast på bottenplattan under kameran. Objektivens serienummer kan stå på olika ställen beroende på modell. Mer hjälp med att hitta serienumren på Canons produkter finns i den här CPN-artikeln och i den nedladdningsbara pdf-filen Handledning för hur du hittar serienumren på Canons produkter.

 • När får jag mitt CPS-medlemskort?

  Inom ett par veckor efter det att du registrerat eller förnyat ditt CPS-konto får du ditt nya CPS-medlemskort hemskickat. Om du inte har fått något nytt kort inom fyra veckor ber vi dig kontakt CPS via e-post på adressen cps@canon-europe.com så att Canon kan trycka ett nytt kort.

 • Jag försöker registrera ny utrustning, men får hela tiden ett felmeddelande.

  Det första du bör kontrollera är att du har valt modell i rullgardinsmenyn INNAN du anger serienumret. Kontrollera sedan också att du har angett serienumret på korrekt sätt utan några mellanslag eller extra tecken i serienummerfältet.

 • Går det att registrera utrustning som har köpts i andra hand, och vad händer i så fall om den tidigare ägaren fortfarande har utrustningen registrerad på sitt konto?

  Ja, det går bra att registrera utrustning som köpts i andra hand. Systemet godkänner att utrustning som tidigare varit registrerad av en annan användare registreras på nytt. Du kommer att få ett meddelande om detta inträffar, samt eventuellt ett e-postmeddelande från din Pro-Rep där du ombeds bekräfta ditt köp.

  Om du har problem med att registrera utrustning ber vi skicka ett e-postmeddelande där du anger ditt CPS-kontonummer samt modell- och serienumret som orsakar problem. CPS kommer att göra sitt bästa för att lösa problemet. Skriv till: cps@canon-europe.com.

 • Vad är CPS-förnyelser och varför måste jag förnya varje år?

  För att snabbare och enklare kunna ge dig tillgång till CPS-förmånerna ber Canon alla medlemmar att bekräfta ägande av sin utrustning i samband med CPS-förnyelsen. Mot slutet av varje år visas när du loggar in på ditt konto en skärmbild där du ombeds bekräfta att du äger den registrerade utrustningen samt kontrollera dina personuppgifter. Förnyelseprocessen är enkel och går snabbt att slutföra. Det krävs bara ett par minuter av din tid i januari varje år för att du ska kunna dra nytta av ett oavbrutet CPS-medlemskap.

 • Hur fungerar systemet med CPS-kvalificerande produkter?

  Du måste äga vissa Canon-produkter för att kvalificera dig för en viss nivå av fotomedlemskap i CPS. Dessutom har varje produkt en kvalificeringsgräns. Det behövs t.ex. två kamerahus och tre objektiv för att kvalificera sig både för silver- och för guldmedlemskap. Emellertid kvalificerar man sig endast för silvermedlemskap om man äger en EOS 5D Mark II och en EOS 60D samt tre objektiv, eftersom EOS 60D har en kvalificeringsgräns som är satt vid silvermedlemskap. EOS 5D Mark II kvalificerar för platinamedlemskap och kan därför användas i en kombination av tre kamerahus och fyra objektiv för att nå den högsta medlemskapsnivån. För en fullständig förteckning över kvalificerande utrustning, följ länken ”Visa kvalificerande produkter” här.

  CPS-videomedlemskap kräver ägande av en enda Pro Video-produkt. Observera att endast videoprodukter som inhandlats i Europa kan registreras för CPS.

 • Varför anges det att vissa av produkterna på mitt konto inte har CPS-stöd?

  Tyvärr kan inte Canon erbjuda reparation inom den uppgivna CPS-bearbetningstiden på vissa äldre, utgångna modeller eftersom det är svårt att hitta reservdelar. Observera att produkter då och då tas bort från listan över utrustning med CPS-stöd och att detta kan påverka ditt CPS-medlemskap. Du kan dock ändå koppla produkterna till ditt konto och i de flesta fall kan de repareras till längre bearbetningstider än de som gäller inom CPS. Tala med ditt lokala reparationscenter för vidare information.

 • När kommer CPS att bli tillgängligt i andra länder?

  I dagsläget har inte Canon några planer på att utöka CPS till andra europeiska länder. Däremot är vi ständigt på jakt efter nya sätt att förbättra och utöka tjänsten. Skriv till oss på följande adress om du har några tips på hur Canon kan förbättra CPS: cps@canon-europe.com.

 • Jag är yrkesfotograf men äger inte tillräckligt med kvalificerande utrustning för CPS – kan jag bli medlem ändå?

  I dagsläget är CPS-medlemskap inte tillgängligt för den som inte äger de Canon-produkter som krävs. Om du är yrkesfotograf, förvärvar huvuddelen av din inkomst som fotograf och vill tala mer om detta ber vi dig kontakta din lokala Pro-Rep.