Select your language
 • Deutsch

  Sämtliche Inhalte auf der CPN-Website sind auf Englisch verfügbar. Einige Inhalte, wie z. B. Produktbeschreibungen, aktuelle Produkteinführungen und einige technische Artikel, sind ebenfalls auf Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch erhältlich. Wählen Sie in der Liste oben Ihre Sprache aus, damit sämtliche darin verfügbaren Inhalte automatisch entsprechend Ihrer Wahl dargestellt werden. Ansonsten wird als Standardsprache Englisch verwendet.

 • English

  All content published on the CPN website is available in English. Some content – such as product descriptions, recent product launches and some technical articles – is also available in German, Spanish, French, Italian and Dutch. Choose your language from the list above and all content that is available in your language will automatically be displayed in your language, otherwise the default language will be English.

 • Español

  Todo el contenido publicado en la página web de CPN está disponible en inglés. Parte del contenido –como descripciones de producto, lanzamientos recientes de productos y algunos artículos técnicos– también están disponibles en alemán, español, francés, italiano e holandés. Elija su idioma en la lista anterior y todo el contenido que esté disponible en su idioma aparecerá automáticamente en ese idioma, o , si no, en el idioma predeterminado que es el inglés.

 • Français

  Tout le contenu publié sur le site Web de CPN existe en anglais. Une partie du contenu (comme les descriptions de produit, les lancements récents de produit et certains articles techniques) est également publié en allemand, en espagnol, en français, en italien et en néerlandais. Choisissez la langue dans la liste ci-dessus, et tout le contenu offert dans votre langue s’affiche automatiquement ; par défaut, le reste s’affiche en anglais.

 • Italiano

  Tutti i contenuti pubblicati sul sito CPN sono disponibili in inglese. Alcuni contenuti come descrizioni di prodotto, lanci di prodotti recenti e alcuni articoli tecnici sono disponibili anche in tedesco, spagnolo, francese, italiano e olandese. Seleziona la lingua dall'elenco in alto e automaticamente si visualizzeranno tutti i contenuti disponibili in quella lingua; diversamente la lingua di default sarà l’inglese.

 • Nederlands

  Alle inhoud die op de CPN-website wordt gepubliceerd, is beschikbaar in het Engels. Bepaalde inhoud, zoals productbeschrijvingen, onlangs gelanceerde producten en sommige technische artikelen, zijn ook beschikbaar in het Duits, Spaans, Frans, Italiaans en Nederlands. Kies de taal uit bovenstaande lijst, waarna alle inhoud die beschikbaar is in de gewenste taal, automatisch in die taal wordt weergegeven. Anders is Engels de standaardtaal.

CPS

<span>Professionell service för CPS-medlemmar:</span>Ännu bättre CPS

Professionell service för CPS-medlemmar:Ännu bättre CPS

CPS (Canon Professional Services) har ända sedan lanseringen för nästan 20 är sedan varit en mycket bra källa för information, inspiration och support för alla som använder Canon-utrustning i sitt yrkesliv. Supporten utökar vi nu med ett utbud av professionell service till fast pris, vilken är tillgänglig endast för CPS-medlemmar. Professionell service för CPS-medlemmar förstärks med ett pilotprogram som erbjuder service till fast pris. Servicen är utformad att hålla din utrustning i toppskick och att ge dig snabb assistans när du behöver det som bäst.


Professionell service för CPS-medlemmar

De specialtjänster som beskrivs nedan är avsedda att hjälpa dig att hålla din utrustning i perfekt funktionsskick – med hjälp av experter som verkligen vet hur utrustning ska vårdas på bästa sätt.

För närvarande erbjuds Professionell service för CPS-medlemmar i första hand till CPS-medlemmar i Frankrike, Tyskland, Italien, Sverige och Storbritannien. Alla medlemmar som har tillgång till Canons regionala kompetenscenter (RCC) i Sverige kan emellertid ta del av den.

Kontakta vårt regionala kompetenscenter (RCC) i Sverige via telefon eller e-post om du vill ha mer information om eller om du vill köpa Professionell service för CPS-medlemmar. Mer information finns nedan:

Canons regionala kompetenscenter i Sverige
Telefon: +46 (0) 31 720 3480
Skicka e-post.

All vår service är beroende av tillgänglighet, och Canon förbehåller sig rätten att upphöra med den eller göra ändringar i den. Canon förbehåller sig utan begränsning rätten att göra undantag för tillgängligheten för denna service. Lokala förmånsvariationer för den publicerade servicen kan också förekomma.


Utökad garanti

Alla Canon-kameror omfattas av vår standardgaranti (EWS). Om du är CPS-medlem kan du köpa till denna garanti för ytterligare två år

CPS-medlemmar kan lägga till tjänsten utökad garanti för följande Canon-kameror:

Service Produktkategori Kameror som omfattas PRIS (EXKL. MOMS) SW
Utökad garanti
(X + 2 år)
  Kr
Cinema EOS C100 Mark II
C100
C300 (EF)
C300 (PL)
C300 Mark II
C500 (EF)
C500 (PL)
5,500.00
EOS-1D series 1D C
1D X
1D X Mark II
2,100.00
EOS 5D series 5DS R
5DS
5D Mark III
2,100.00
EOS 6D, 7D Mark II EOS 6D, 7D Mark II 1,764.00
EOS 70D EOS 70D, 80D 1,544.00

Den utökade garantin omfattar:

 • Alla delar och allt arbete.
 • Kontroll och reparation av utrustningen.
 • Konfiguration och uppdatering av inbyggd programvara under reparationsarbetet.
 • Komplett test och inställning i specialfixturer.
 • Omkalibrering till fabriksinställningar.
 • Gratis returfrakt till din registrerade adress.

Om du vill skydda din utrustning med utökad garanti måste detta göras under den första garantiperioden. Du måste kunna visa upp inköpsbeviset (kopia gäller inte som bevis).

Det är också viktigt att du är medveten om att den utökade garantin omfattar tillverkningsfel, men att den inte omfattar olycka, vattenskada eller annan skada som kan uppstå vid felaktig användning.

All information om Canons EWS-garantiservice finns här.

Kontakta vårt regionala kompetenscenter i Sverige via telefon eller e-post om du vill ha mer information eller om du vill köpa utökad garanti. Mer information finns nedan:

Canons regionala kompetenscenter i Sverige
Telefon: +46 (0) 31 720 3480
Skicka e-post.


Rengöring och kontroll av sensor

Sensorn är digitalkamerans hjärta – det är den viktigaste länken för att uppnå bra bildkvalitet. Därför är det ytterst viktigt att den fungerar perfekt – särskilt på DSLR-kameror, eftersom sensorn på dessa kameror kan utsättas för dammpartiklar vid objektivbyte.

Sensorer är mycket känsliga, och det krävs omfattande kunskaper och erfarenhet för att kunna rengöra dem på ett säkert och effektivt sätt. Om sensorn är i nyskick slipper du arbetet med att retuschera bilderna för att avlägsna de prickar (eller i värsta fall fläckar) som blir resultatet av dammpartiklarna.

Med denna nya service får du arbetet utfört av Canon-utbildad och certifierad personal till högsta professionella standard och till ett överkomligt engångsbelopp:

Service Produktkategori Kameror som omfattas PRIS (EXKL. MOMS) SW
Rengöring och kontroll av sensor   Kr
Cinema EOS C100 Mark II
C100
C300 (EF)
C300 (PL)
C300 Mark II
C500 (EF)
C500 (PL)
660.00
Full Frame Sensor
EOS-1D, 5D, 6D
1D C
1D X
1D X Mark II
1Ds Mark III
5DS R
5DS
5D Mark III
5D Mark II
6D
660.00
Cropped Sensor EOS DSLR 1D Mark IV
7D Mark II
7D
80D
70D
60D
50D
450.00

Rengöring och kontroll av sensor omfattar:

 • Undersökning av sensor och spegel innan rengöring (vi kontrollerar att repor och skador inte förekommer).
 • Rengöring i enlighet med strikta riktlinjer från tillverkaren.
 • Kontroll av programvara efter rengöring (kvalitetstest).

Om vi vid den inledande undersökningen upptäcker skada som kräver byte av sensor byter vi sensorn kostnadsfritt (om kameran omfattas av garanti och skadan inte beror på felaktig användning). Om skadan inte täcks av garantin lämnar vi ett kostnadsförslag för byte av sensor.

Det finns ingen garanti som täcker dammrelaterad skada för DSLR-sensorer. Kontrollera att kamerahuslocket är monterat på kameran när du skickar kameran för rengöring. Kontrollera också bildkvaliteten direkt när du får tillbaka kameran (kontakta oss vid problem med bildkvaliteten).

Canon erbjuder en rad returfrakttjänster från servicecentret som är skapade för att möta kundernas speciella önskemål. Kontakta Canon regionala kompetenscenter i Sverige via de telefon- och e-postuppgifter som anges nedan för att diskutera dina transportbehov och övriga detaljer, då kostnader kan tillkomma (Observera att rutinmässiga reparationer och underhåll inte kan bokas genom dessa kontaktuppgifter. Klicka här för att boka rutinmässiga reparationer och underhåll, eller logga in på ditt CPS-konto för mer information).

Canons regionala kompetenscenter i Sverige
Telefon: +46 (0) 31 720 3480
Skicka e-post.


Professionell service och Professionell service AF

För att dina bilder ska hålla så hög kvalitet som möjligt är det viktigt att din utrustning är i optimalt skick. Du kan säkert göra ett mycket bra arbete själv, men om du verkligen vill vara säker är det säkrast att lämna kameran en utbildad specialist som kan utrustningen på sina fem fingrar.

Våra nya Professionella service omfattar inställningar och kontroller med komplett funktionstest och bildanalys – vi säkerställer att dina kameror och objektiv uppfyller tillverkarens specifikationer. Vi utför också förebyggande tester för felfunktion och prestanda/toleranser för att säkerställa korrekt bildkvalitet och eliminera risken för framtida problem.

Professionell service finns i två nivåer: Professionell service och Professionell service AF Professionell service omfattar endast kamerahus medan Professionell service AF också omfattar kontroll av objektiv och AF (se utförlig information nedan).

Och självklart utförs allt av våra specialutbildade och certifierade experter bildbehandling på Canons regionala kompetenscenter i Sverige.

Professionell service (endast kamerahus):

Service Produktkategori Kameror som omfattas PRIS (EXKL. MOMS) SW
Professionell service   Kr
EOS DSLR 1D C
1D X
1D X Mark II
1D Mark IV
1Ds Mark III
5DS R
5DS
5D Mark III
5D Mark II
6D
7D Mark II
7D
80D
70D
60D
50D
950.00

Professionell service omfattar:

 • Diagnos för kontroll av tidigare fel.
 • Mindre reparationer/smörjning/justering av kamerahus.
 • Kontroll och uppdatering (vid behov) av inbyggd programvara (uppdatering av inbyggd programvara utförs endast på begäran från kund).
 • Sensorrengöring och kontroll (med hjälp av Canon-programvara) av att dammhalten är inom specifikationer.
 • Komplett utvändig rengöring av kamerahus.
 • Rengöring av spegel och spegelhus.
 • Rengöring av sökare.
 • Funktionskontroll
 • Databaslogg av allt utfört arbete (för framtida referens).


Professionell service AF (kontroll av 1 kamerahus, 1 objektiv samt av automatisk fokusering):

Service Produktkategori Kameror som omfattas PRIS (EXKL. MOMS) SW
Professionell service AF   Kr
EOS DSLR + objektiv 1D C
1D X
1D X Mark II
1D Mark IV
1Ds Mark III
5DS R
5DS
5D Mark III
5D Mark II
6D
7D Mark II
7D
80D
70D
60D
50D
1250.00

Professionell service AF omfattar:

 • Alla punkter ovan (Professionell service) plus ...
 • Kontroll av AF samt justering med ditt objektiv eller med Canons referensobjektiv.
 • Test för fast objektiv (eller vid telefotoläge och vidvinkelläge för zoomobjektiv), kontroll av optimalt balanserad prestanda och minimal kromatisk aberration.
 • Okulärbesiktning av hela objektivet (vi säkerställer att objektivet inte har någon fysisk skada).
 • Komplett utvändig rengöring av objektivet (inklusive främre och bakre element).
 • Mindre reparationer/smörjning/justering av objektiv (vid behov).
 • Komplett funktionstest av objektiv där vi säkerställer att alla relevanta användningssätt fungerar enligt specifikation (vi kontrollerar särskilt noggrant alla mindre fel du rapporterar till oss).
 • Vi lämnar 10 % rabatt på alla delar och på allt arbete (om vi hittar fel under servicearbetet).
 • Ytterligare objektiv kan underhållas för 660.00 kr (exkl. moms) per styck. Högst 1 kamerakropp + 2 objektiv per kund per tillfälle. En komplett lista över objektiv som omfattas av Professionell service AF finns här. Frågor om tillgänglighet och pris för kamerahus och objektiv som inte finns med i listan kan Canons regionala kompetenscenter i Sverige svara på.

Canon erbjuder en rad returfrakttjänster från servicecentret som är skapade för att möta kundernas speciella önskemål. Kontakta Canon regionala kompetenscenter i Sverige via de telefon- och e-postuppgifter som anges nedan för att diskutera dina transportbehov och övriga detaljer, då kostnader kan tillkomma (Observera att rutinmässiga reparationer och underhåll inte kan bokas genom dessa kontaktuppgifter. Klicka här för att boka rutinmässiga reparationer och underhåll, eller logga in på ditt CPS-konto för mer information).

Canons regionala kompetenscenter i Sverige
Telefon: +46 (0) 31 720 3480
Skicka e-post.