Selecteer uw taal
 • Deutsch

  Sämtliche Inhalte auf der CPN-Website sind auf Englisch verfügbar. Einige Inhalte, wie z. B. Produktbeschreibungen, aktuelle Produkteinführungen und einige technische Artikel, sind ebenfalls auf Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch erhältlich. Wählen Sie in der Liste oben Ihre Sprache aus, damit sämtliche darin verfügbaren Inhalte automatisch entsprechend Ihrer Wahl dargestellt werden. Ansonsten wird als Standardsprache Englisch verwendet.

 • English

  All content published on the CPN website is available in English. Some content – such as product descriptions, recent product launches and some technical articles – is also available in German, Spanish, French, Italian and Dutch. Choose your language from the list above and all content that is available in your language will automatically be displayed in your language, otherwise the default language will be English.

 • Español

  Todo el contenido publicado en la página web de CPN está disponible en inglés. Parte del contenido –como descripciones de producto, lanzamientos recientes de productos y algunos artículos técnicos– también están disponibles en alemán, español, francés, italiano e holandés. Elija su idioma en la lista anterior y todo el contenido que esté disponible en su idioma aparecerá automáticamente en ese idioma, o , si no, en el idioma predeterminado que es el inglés.

 • Français

  Tout le contenu publié sur le site Web de CPN existe en anglais. Une partie du contenu (comme les descriptions de produit, les lancements récents de produit et certains articles techniques) est également publié en allemand, en espagnol, en français, en italien et en néerlandais. Choisissez la langue dans la liste ci-dessus, et tout le contenu offert dans votre langue s’affiche automatiquement ; par défaut, le reste s’affiche en anglais.

 • Italiano

  Tutti i contenuti pubblicati sul sito CPN sono disponibili in inglese. Alcuni contenuti come descrizioni di prodotto, lanci di prodotti recenti e alcuni articoli tecnici sono disponibili anche in tedesco, spagnolo, francese, italiano e olandese. Seleziona la lingua dall'elenco in alto e automaticamente si visualizzeranno tutti i contenuti disponibili in quella lingua; diversamente la lingua di default sarà l’inglese.

 • Nederlands

  Alle inhoud die op de CPN-website wordt gepubliceerd, is beschikbaar in het Engels. Bepaalde inhoud, zoals productbeschrijvingen, onlangs gelanceerde producten en sommige technische artikelen, zijn ook beschikbaar in het Duits, Spaans, Frans, Italiaans en Nederlands. Kies de taal uit bovenstaande lijst, waarna alle inhoud die beschikbaar is in de gewenste taal, automatisch in die taal wordt weergegeven. Anders is Engels de standaardtaal.

Interviews

close movie

EOS 5DS & EOS 5DS R


Februari 2015

Verhaal voor insiders: de man achter de EOS 5DS en EOS 5DS R

CPN kreeg onlangs de unieke kans om Tsunemasa Ohara, de Senior General Manager van Camera Research and Development bij Canon Inc., te ontmoeten en met hem te praten. Hij is de belangrijkste man achter de ontwikkeling van de revolutionaire 50,6 Megapixel Canon EOS 5DS en EOS 5DS R spiegelreflexcamera's. In een exclusief interview onthulde hij hoe hij het concept voor de camera's had bedacht en waarom sommige van de belangrijkste technologieën die hierin zijn opgenomen werden ontwikkeld...

Canon Professional Network (CPN): Wie kwam op het idee en de visie voor de EOS 5DS en EOS 5DS R?

Tsunemasa Ohara (TO): "Het was mijn idee om dit product te ontwikkelen, omdat ik uit mijn eerdere onderzoek wist dat er meer megapixels konden worden gerealiseerd met de EOS 5D Mark III-sensor. Toen ik ervan overtuigd was dat een dergelijk product mogelijk was, bracht ik een team bij elkaar om hier met mij aan te werken. Veel van de teamleden hadden al eerder met mij gewerkt aan andere EOS DSLR-projecten."

Tsunemasa Ohara (hierboven afgebeeld met een EOS 5DS) van Canon Inc. had de visie voor een DSLR met hoge resolutie en gaf leiding aan het ontwikkelteam voor de EOS 5DS en EOS 5DS R.

CPN: Wat zijn de belangrijkste technische voordelen van deze camera's in vergelijking met bestaande spiegelreflexcamera's en middenformaatcamera's met hoge resolutie van de concurrentie?

TO: "Wat het aantal megapixels betreft, zijn de EOS 5DS en EOS 5DS R vrijwel gelijk aan een middenformaatcamera. Bovendien bieden zij een vergelijkbare beeldkwaliteit. Het belangrijkste voordeel vanuit een EOS-perspectief is dat de bediening en mobiliteit veel beter zijn dan bij een middenformaatcamera. Dit is een belangrijk voordeel van ons product omdat het kleiner en lichter is en kan worden gebruikt in een groter aantal verschillende situaties."

CPN: Welke criteria hebt u gehanteerd bij de ontwikkeling van deze nieuwe sensor?

TO: "Het eerste criterium, zoals bij alle EOS-camera's, was een hoge beeldkwaliteit. Het realiseren hiervan was onze eerste prioriteit. Vanuit een ontwikkelingsoogpunt was het mogelijk om het aantal megapixels nog meer te vergroten, maar vanuit het oogpunt van de beeldkwaliteit was alleen dat niet voldoende. Daarom was het vinden van de optimale balans tussen een groot aantal megapixels en een hoge beeldkwaliteit steeds onze belangrijkste doelstelling."


CPN: Blijft deze aanzienlijke verbetering van sensor en technologie uitsluitend voorbehouden aan de EOS 5DS en EOS 5DS R, of zal deze in de komende paar jaar ook nog in andere EOS-camera's worden toegepast?

TO: "Teneinde deze CMOS-sensor met groot aantal megapixels te kunnen realiseren, ontwikkelden wij vele nieuwe technologieën voor deze sensor die konden worden toegepast in de body van de EOS 5DS en EOS 5DS R. Onze volgende stappen kunnen we niet onthullen, maar enkele van de technologieën zullen zeker wordt gebruikt in toekomstige camera's."

CPN: Door de dubbele DIGIC 6-processor zijn deze camera's zeer snel wat betreft beeldverwerking. Maar hoe ver kunt u gaan met de DIGIC-architectuur wat betreft snelheid?

TO: "Het einde van de ontwikkeling van de DIGIC-processor is nog niet bereikt. Wij streven continu naar hogere verwerkingssnelheden en zullen dat ook blijven doen."

CPN: Kunt u uitleggen hoe u ertoe bent gekomen om deze versie van een low-passfilter te gebruiken in de EOS 5DS, terwijl er geen cancelation filter wordt gebruikt in de EOS 5DS R?

TO: "Onze hoofdcamera is de EOS 5DS, die net als alle andere EOS-spiegelreflexcamera's is voorzien van een low-passfilter om moiré te voorkomen. Zoals u weet, is [de] EOS 5DS een model met een groot aantal megapixels en als we deze sensor wilden gebruiken, moesten we de meest effectieve gebruikswijze vinden om moiré te voorkomen. Natuurlijk verschijnt er, als we het filter verwijderen, moiré in opnamen van bepaalde onderwerpen en dat is niet goed voor de beeldkwaliteit. Daar staat echter tegenover dat er in sommige gevallen waarbij het onderwerp geen patronen of rechte randen heeft geen moiré optreedt. Voor die gevallen voerden we de EOS 5DS R uit met een low-pass cancelation filter dat de ultieme resolutie bij organische onderwerpen mogelijk maakt."

CPN: De bijsnijdverhoudingen vormen een interessante functie. Waarom besloot u deze in de camera te integreren?

TO: "Wij realiseren ons dat bepaalde fotografen in een bepaalde stijl werken of met een bepaalde bijsnijdmodus en wisten dat onze nieuwe CMOS-sensor het gebruik van deze bijsnijdverhoudingen op de camera mogelijk zou maken. Naar onze mening wordt hiermee de functionaliteit en bruikbaarheid van [de] EOS 5DS en EOS 5DS R verbeterd."

CPN: Deze camera's bevatten een aantal sublieme staaltjes van microtechnologie, met name het Mirror Vibration Control-systeem. Kunt u uitleggen waarom en hoe dit is ontwikkeld?

TO: "Wij ontwikkelden dit systeem oorspronkelijk voor de EOS 7D Mark II en hebben het iets aangepast voor de grotere combinatie van sensor en spiegel van de EOS 5DS. Het verschil in sensorformaat tussen de APS-C en de full-frame sensor betekent dat we de spiegel op een andere manier moeten besturen omdat deze groter is. Doordat we tandwielen gebruiken voor het bedienen van de spiegel, kunnen we veel nauwkeuriger de bediening regelen zodat er geen trillingen in de camera optreden."

CPN: Wij zijn nieuwsgierig waarom de EOS 5DS en EOS 5DS R geen hoofdtelefoonaansluiting hebben, terwijl hiermee wel HD-video's kunnen worden opgenomen… Wat is de reden hiervoor?

TO: "We hadden geen plaats meer! Doordat de EOS 5DS en EOS 5DS R is voorzien van USB 3.0, wat belangrijk is voor het overdragen van dergelijke grote hoeveelheden beeldgegevens, was er helaas geen ruimte meer beschikbaar voor een hoofdtelefoon in de bestaande EOS 5D Mark III-body die voor deze camera's werd gebruikt."

CPN: Hoe ziet u de toekomst voor Canon-camera's met een hoge resolutie? Wat zou over vijf jaar de stand van de technologie kunnen zijn?

TO: "Er is vraag naar [camera's met] veel megapixels en hoge resolutie en wij zullen natuurlijk ook in de toekomst proberen te voorzien in deze vraag. Zoals u weet, kondigden wij in augustus 2010 een APS-H CMOS-sensor van 120 miljoen pixels aan. Daarmee hebben we laten zien dat we over de technologie beschikken om sensoren met zelfs nog hogere resolutie te produceren, maar we moeten ons tevens blijven concentreren op een hoge beeldkwaliteit. En dus moeten we ons tevens bezighouden met DIGIC-verwerking en alle andere algoritmen die bijdragen aan een hoge beeldkwaliteit. Het is het totale pakket dat Canon EOS digitale camera's zo succesvol maakt."

Biografie: Tsunemasa Ohara

Tsunemasa Ohara

Tsunemasa Ohara trad in 1979 in dienst bij Canon Inc. na het behalen van een Bachelor in Engineering. In zijn eerste jaar bij Canon werkte hij als technicus aan de ontwikkeling en het ontwerp van een elektrisch aandrijfsysteem voor SLR-camera's. In 1984, aan het begin van de ontwikkeling van het EOS System, nam hij de leiding in handen van het ontwerp van het AF-systeem, dat de basis vormt van het hedendaagse EOS System. Hij was betrokken bij de ontwikkeling van alle camera's uit de EOS-1-serie en richtte de professionele afdeling op die heeft geleid tot het ontstaan van belangrijke Canon SLR-technologieën, met inbegrip van AF-systemen, alsmede tot een betrouwbare en eenvoudige bediening. In 1999 werd hij benoemd tot het hoofd van het 'EOS Digital Project', hetgeen leidde tot de ontwikkeling van belangrijke technologieën voor digitale SLR's. Zijn inspanningen om de traditionele EOS-technologie te combineren met de nieuwe digitale technologie resulteerde in het succes van de EOS-1D-serie. Deze bood betrouwbaarheid, een hoge beeldkwaliteit en een snelle respons, waarmee werd voorzien in de behoeften van beroepsfotografen. Hij is tevens hoofd van het 'EOS-1D X Project' en hoofd van het 'EOS Professional Business Project'.