Selecteer uw taal
 • Deutsch

  Sämtliche Inhalte auf der CPN-Website sind auf Englisch verfügbar. Einige Inhalte, wie z. B. Produktbeschreibungen, aktuelle Produkteinführungen und einige technische Artikel, sind ebenfalls auf Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Niederländisch erhältlich. Wählen Sie in der Liste oben Ihre Sprache aus, damit sämtliche darin verfügbaren Inhalte automatisch entsprechend Ihrer Wahl dargestellt werden. Ansonsten wird als Standardsprache Englisch verwendet.

 • English

  All content published on the CPN website is available in English. Some content – such as product descriptions, recent product launches and some technical articles – is also available in German, Spanish, French, Italian and Dutch. Choose your language from the list above and all content that is available in your language will automatically be displayed in your language, otherwise the default language will be English.

 • Español

  Todo el contenido publicado en la página web de CPN está disponible en inglés. Parte del contenido –como descripciones de producto, lanzamientos recientes de productos y algunos artículos técnicos– también están disponibles en alemán, español, francés, italiano e holandés. Elija su idioma en la lista anterior y todo el contenido que esté disponible en su idioma aparecerá automáticamente en ese idioma, o , si no, en el idioma predeterminado que es el inglés.

 • Français

  Tout le contenu publié sur le site Web de CPN existe en anglais. Une partie du contenu (comme les descriptions de produit, les lancements récents de produit et certains articles techniques) est également publié en allemand, en espagnol, en français, en italien et en néerlandais. Choisissez la langue dans la liste ci-dessus, et tout le contenu offert dans votre langue s’affiche automatiquement ; par défaut, le reste s’affiche en anglais.

 • Italiano

  Tutti i contenuti pubblicati sul sito CPN sono disponibili in inglese. Alcuni contenuti come descrizioni di prodotto, lanci di prodotti recenti e alcuni articoli tecnici sono disponibili anche in tedesco, spagnolo, francese, italiano e olandese. Seleziona la lingua dall'elenco in alto e automaticamente si visualizzeranno tutti i contenuti disponibili in quella lingua; diversamente la lingua di default sarà l’inglese.

 • Nederlands

  Alle inhoud die op de CPN-website wordt gepubliceerd, is beschikbaar in het Engels. Bepaalde inhoud, zoals productbeschrijvingen, onlangs gelanceerde producten en sommige technische artikelen, zijn ook beschikbaar in het Duits, Spaans, Frans, Italiaans en Nederlands. Kies de taal uit bovenstaande lijst, waarna alle inhoud die beschikbaar is in de gewenste taal, automatisch in die taal wordt weergegeven. Anders is Engels de standaardtaal.

Nieuws

Download onafhankelijk verslag van EOS C300 digitale cinecamera

Download onafhankelijk verslag van EOS C300 digitale cinecamera

Januari 2012

De in de televisie- en videoindustrie alom gerespecteerde cameradeskundige Alan Roberts heeft een onafhankelijke test gedaan van Canon's nieuwe EOS C300 digitale cinecamera. Zijn bevindingen worden hier door CPN in een te downloaden pdf aangeboden.

© The Guild of Television Cameramen

Alan Roberts (rechts) ontvangt de 2009 TiCA-award van Tony Hibberd (links), Honorary President van The Guild of Television Cameramen.

Roberts is een bekende autoriteit op het gebied van video- en TV-productie, een vooraanstaande deskundige van High-Definition (HD) camera's die toespraken heeft gehouden op het IBC-evenement en bij de Royal Television Society. In 2009 ontving Roberts de begeerde TiCA-award (The Guild of Television Cameramen's Award), die jaarlijks wordt uitgereikt aan iemand die niet noodzakelijkerwijs rechtstreeks betrokken is bij het maken van TV-programma's, maar een grote bijdrage aan de kunstvorm heeft geleverd. Eerdere winnaars van de TiCA-award zijn onder andere Sir David Attenborough, de makers van het TV-programma ‘Big Cat Diary' en de cameraploeg van de Tour de France.

Uit het citaat bij de in 2009 ontvangen TiCA-award: "Hij heeft niet alleen bijgedragen aan de technologie van de camera met een groot aantal white papers, maar heeft zeer veel televisiecameramannen geholpen hoe ze de beste beelden uit moderne digitale en high-definition camera's kunnen halen. Zijn advies en de instellingen die hij aanraadt, zijn wereldwijd de 'de facto' instellingen geworden en hij breidt zijn kennis op dit vlak voortdurend verder uit."

Klik op de koppeling in het vak Downloads aan de rechterkant van deze pagina om een pdf van Alan Roberts' onafhankelijke test van de Canon EOS C300 te downloaden.

 • Bezoek regelmatig de CPN-website, want wij zijn van plan hier speciale downloads te plaatsen van sommige aanbevolen instellingen van Alan Roberts voor zowel de XF-serie camcorders van Canon als de Canon EOS C300 en C300 PL digitale cinecamera's.